Hlavná \ Dôležité \ POISTENIE PROTI ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE CK FRANTEXIM, s.r.o.

POISTENIE PROTI ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE CK FRANTEXIM, s.r.o.

POISTENIE PROTI ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE CK FRANTEXIM, s.r.o.

Cestovná kancelária CK FRANTEXIM, sr.o. má uzatvorenú zmluvu na "Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie", na základe ktorej v prípade poistnej udalosti (úpadku CK) v zmysle Zákona č. 281/2001 Z.z.:

 

 

  • poisťovňa poskytne objednávateľovi zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, maximálne do výšky uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej za zájazd.
  • v prípade, že objednávateľovi zájazdu nebude poskytnutá ním zaplatená doprava z miesta pobytu v zahraničí na územie Slovenskej republiky, poisťovňa uhradí náklady na túto dopravu, ak je táto súčasťou zájazdu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu.
  • v prípade, že objednávateľovi nevráti CK rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, poisťovňa uhradí tento rozdiel objednávateľovi zájazdu.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú počas doby platnosti poistnej zmluvy, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Poistná zmluva platí len pre zájazdy zakúpené v termíne od 01.03 do 31.12.2017 a je platná len pre osoby prihlásené na zájazd.

Zaujímavosti
16 01 2020, 16:49

Nájdete nás na výstave SLOVAKIATOUR 2020

Hala B1, stánok 309

výstavisko Incheba, Bratislava

19 02 2019, 00:23

Festival vojenských súborov "SPASSKÁ VEŽA" bude v MOSKVE tohto roku už 11-ty krát.

 

 

21 10 2018, 01:16

Výstava 

Zlatý vek Peterhofu.

Od Petra I. až po Katarínu II. 

 

 

14 08 2018, 12:20
Hodvábna cesta s ma3oska travel 
25 12 2017, 20:42
Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2020
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK