Cestovné poistenie účastníkov zájazdu

12 decembra, 2022

Zmluvným poskytovateľom cestovného poistenia k zájazdom našej CK je UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 poisťovňa rozšírila svoju ponuku cestovného poistenia k zájazdom o nový variant poistenia so zvýhodneným krytím poistných rizík spojených s ochorením COVID-19.

Základný balík poistenia – poistenie KOMFORT: 2,90€ osoba/deň – územná platnosť EURÓPA (4,40€ osoba/deň – územná platnosť SVET).
Platí pre všetkých cestovateľov do 70 rokov veku a poskytuje komplexné krytie cestovateľských rizík, ako napr. poistenie liečebných nákladov, ambulantné ošetrenie, asistenčné služby, poistenie batožiny, repatriáciu telesných pozostatkov, poistenie storna pri nenastúpení na cestu, predčasného prerušenia cesty a ďalšie. Poistné krytie pri storne zájazdu je s 15% spoluúčasťou.

Vyššou kategóriou poistenia je poistenie EXTRA: 4,40€ osoba/deň – územná platnosť EURÓPA (5,70€ osoba/deň – územná platnosť SVET).
Je to voliteľný variant pre všetkých cestovateľov do 70 rokov veku (pre osoby nad 70 rokov je to jediný nami poskytovaný variant cestovného poistenia pri zájazdoch). Výhodou poistenia je vo všeobecnosti vyššia suma poistného plnenia. Zároveň sa pri krytí storna zájazdu neuplatňuje vo vzťahu ku klientovi žiadna spoluúčasť. Teda poistenie v prípade storna zájazdu kryje celú jeho sumu.
Pri poistení s územnou platnosťou SVET uvedené varianty poistenia kryjú storno zájazdu len do výšky 1 000,00€. Pri vyššej cene zájazdu sa výška poistného navyšuje o 35,00€ za každých ďalších 1 000,00€ ceny zájazdu.

Posledným variantom poistenia je samostatne uzatvorené poistenie storna zájazdu s 15% spoluúčasťou a cenou 35,00€ za každých 1 000,00€ ceny zájazdu. Tento variant je vhodný pre cestovateľov, ktorí už majú uzatvorené iné cestovné poistenie.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KRYTÍ OCHORENIA COVID-19:

Vo všetkých poistných balíkoch, v ktorých je zahrnuté aj poistenie storna zájazdu (KOMFORT alebo EXTRA), je zahrnuté aj poistenie storna zájazdu v prípade, ak je klient pred vycestovaním na zájazd do zahraničia pozitívny na COVID-19. Podobne je krytie ochorenia COVID-19 zahrnuté aj v krytí liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí. COVID-19 je v liečebných nákladoch krytý bez rozdielu, či sa daná krajina aktuálne nachádza v tzv. zelenej alebo červenej zóne.
V rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí. Úplný rozsah poistného krytia nájdete TU.

 

POISTENIE COVID-19 ZAHŔŇA:
  1. Úhradu storno poplatkov v prípade, že ste boli pozitívne testovaný na Covid-19 a musíte ostať v povinnej domácej karanténe alebo nebudete môcť vycestovať kvôli nákaze Covidom-19 a následnej hospitalizácii, resp. domácej liečbe.
  2. Úhradu liečebných nákladov v prípade ošetrenia alebo hospitalizácie v zahraničí v súvislosti s Covid-19.
  3. Krytie nákladov na testovanie Covid-19 v prípade, že Vám bolo v zahraničí nariadené ošetrujúcim lekárom.
  4. V prípade prerušenia cesty z dôvodu úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19 uhradenie nákladov na spiatočnú cestu a nečerpaných služieb.
  5. V prípade úmrtia na Covid-19 v zahraničí zabezpečenie repatriácie telesných pozostatkov.
  6. Bezplatné predĺženie platnosti cestovného poistenia, ak z dôvodu výskytu Covid-19 uviaznete v zahraničí v preventívnej karanténe (napr. v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení).
  7. Storno cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19, liečebné náklady v prípade nákazy koronavírusom a preplatenie nákladov na testovanie Covid-19, ak bolo nariadené lekárom.

 

Toto sa týka aj krajín, ktoré MZVaEZ SR alebo iný príslušný orgán štátnej správy označil ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019 (nájdete TU) ostávajú nezmenené a naďalej platné!

Veríme, že spojením našej ponuky zájazdov a kvalitného poistenia dokážeme zatraktívniť klientom našej CK plány na dovolenku.

Prípadné otázky ohľadom cestovného poistenia k zájazdom CK ma3oska travel, s.r.o., Bratislava nám môžete poslať mailom na office@ma3oska.sk alebo na tel. čísle 0904 512495.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám

Newsletter

Buďte prvý, kto sa dozvie novinky.

Newsletter