Hlavná \ O nás \ Garančný list UNION

Garančný list

 

Cestovná kancelária ma3oska travel, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu na "Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie", na základe ktorej v prípade poistnej udalosti (úpadku CK) v zmysle Zákona č. 281/2001 Z.z.:

  • poisťovňa poskytne objednávateľovi zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, maximálne do výšky uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej za zájazd.
  • v prípade, že objednávateľovi zájazdu nebude poskytnutá ním zaplatená doprava z miesta pobytu v zahraničí na územie Slovenskej republiky, poisťovňa uhradí náklady na túto dopravu, ak je táto súčasťou zájazdu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu.
  • v prípade, že objednávateľovi nevráti CK rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, poisťovňa uhradí tento rozdiel objednávateľovi zájazdu.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú počas doby platnosti poistnej zmluvy, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Poistná zmluva platí len pre zájazdy zakúpené v termíne od 01.01. do 31.12.2018 a je platná len pre osoby prihlásené na zájazd.

 

CK_FRANTEXIM_171219_UNION 2018 garancny list

Zaujímavosti
21 10 2018, 01:16

Výstava 

Zlatý vek Peterhofu.

Od Petra I. až po Katarínu II. 

 

 

14 08 2018, 12:20
Hodvábna cesta s ma3oska travel 
25 12 2017, 20:42
02 04 2017, 22:03

 

Famózny festival priamo na ČERVENOM NÁMESTÍ - 26.8. - 3.9.2017

 

07 03 2017, 12:38

 

PETERHOF - architektonický skvost Vás ožiari zlatom a očarí neskutočnou architektúrou.

 

 

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 16 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2018