Víza Rusko

Posledná aktualizácia informácií na stránke: 10.01.2024

Vízum do Ruska pre občanov SR

Určite neuniklo vašej pozornosti, že krajiny EÚ majú s Ruskou federáciou vzájomnú vízovú povinnosť. Ak si s vybavením vstupného víza do Ruska neviete rady, my vám pomôžeme.

Zabezpečíme vám víza podľa vašich požiadaviek.

*Odporúčame prečítať si pravidlá cestovania do Ruska!

UPOZORNENIE:

Vaše podklady na vybavenie víz doručte osobne, poštou (poisteným listom) alebo kuriérom na adresu:

!!! CK ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava !!!

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na tel. čísle 0904 512495 (+ WhatsApp)

 

Druhy víz do Ruska a informácie o dokladoch potrebných na ich vybavenie
Turistické vízum

Turistické vízum sa vydáva občanom SR na krátkodobý pobyt s turistickým zámerom. Vydáva sa jednovstupové, dvojvstupové alebo mnohovstupové turistické vízum. Maximálna dĺžka pobytu v RF na turistické vízum je 90dní v priebehu 180 dní.

Obchodné (biznis) vízum

Obchodné (biznis) vízum sa vydáva na pobyt v Ruskej federácii s cieľom obchodných rokovaní, konferencií, seminárov, stretnutí s obchodnými partnermi. Vydáva sa jednovstupové alebo dvojvstupové vízum s platnosťou do 90 dní alebo viacvstupové vízum na obdobie jedného roka. Pobyt na území Ruskej federácie na základe viacvstupového víza je obmedzený na 90 dní v priebehu 180 dní. Viacvstupové vízum udelí konzulát len osobe, ktorá predloží kópiu použitého obchodného víza za uplynulých 12 mesiacov.

Ako postupovať pri vybavovaní víza (vízovej nálepky)?
 • Vyberte si potrebný druh víza.
 • Skontrolujte, či je váš cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po predpokladanom návrate z Ruska. Pas musí mať minimálne dve voľné stránky.
 • Urobte si fotografiu o veľkosti 3,5 x 4,5 cm. Požiadavky na fotografiu sú uvedené nižšie.
 • Vyplňte nižšie uvedený objednávkový formulár a zaplaťte za vízum.
 • Vyplňte náš formulár s osobnými údajmi, údaje z ktorého budú použité ako podklad žiadosti o vízum. Nájdete ho TU.
 • Vyžiadajte si od vašej poisťovne potvrdenie o cestovnom poistení (poistení liečebných nákladov v zahraničí). Pokiaľ poistenie nemáte, urobíme ho pre vás tak, aby zodpovedalo požiadavkám.
 • Doručte pas, fotografiu a potvrdenie o cestovnom poistení do našej kancelárie.

Vaše podklady nám môžete doručiť osobne, poštou (poisteným listom) alebo kuriérom na adresu:

CK ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na tel. čísle 0904 512495 (+ WhatsApp)

Upozorňujeme, že vízová nálepka obsahuje fotografiu.

Znamená to, že konzulárne oddelenie dáva dôraz na kvalitu fotografií, ktoré musia byť v súlade s nasledovnými požiadavkami:

Farebná fotografia 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez  pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase). Fotografia musí byť aktuálna, nie staršia ako 6 mesiacov.

Podmienkou udelenia vstupného víza je platné cestovné poistenie (poistenie liečebných nákladov).

V prípade jednovstupového a dvojvstupového víza musí byt poistenie platné počas celej doby platnosti víza. V prípade mnohovstupového víza musí byt poistenie platné minimálne počas prvej cesty do Ruska. Pri cestách do európskej časti Ruska postačuje územná platnosť poistenia Európa, pri cestách do ázijskej časti krajiny musí byť v poistnej zmluve uvedená územná platnosť Rusko, prípadne celý svet. Minimálne plnenie z poistnej zmluvy – 30 000,00 EUR.

V potvrdení o poistení musí byť výslovne uvedené, že poistenie je platné v Rusku. Potvrdenia bez tejto informácie konzulát nebude akceptovať.

Ceny uvedené v objednávkovom formulári sú konečné a zahŕňajú: pozvanie (voucher), konzulárny poplatok a poplatok za službu.

Zobraziť viac
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.
Doplňujúce informácie:
 1. Vstupné vízum vydáva výhradne Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie a jeho vydanie je spoplatnené konzulárnym poplatkom.
 2. CK ma3oska travel, s.r.o. zabezpečuje pre klientov administratívne práce a konzultácie spojené s podaním a vybavením žiadosti o vízum, prípadne ich zastupovanie na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva RF. V cenách poskytovaných služieb sú zahrnuté konzulárne poplatky.
 3. Rozhodovanie v konaní o udelení vstupného víza do Ruskej federácie je plne v kompetencii Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF. Falošné doklady a formuláre s nepravdivými údajmi budú mať za následok odmietnutie žiadosti o udelenie víza do RF, resp. udelenie zákazu vstupu na územie Ruskej federácie. V prípade odmietnutia žiadosti sa konzulárne a servisné poplatky nevracajú.
 4. Všetky doklady potrebné na podanie žiadosti o udelenie víza do Ruska je potrebné doručiť na adresu spoločnosti CK ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava najneskôr jeden deň pred predpokladaným dňom podania žiadosti. Cestovný doklad si klient môže u nás prevziať osobne, v zastúpení alebo mu bude zaslaný poštou. V prípade zasielania dokladu poštou alebo kuriérom túto službu hradí klient.
 5. V prípade expres víza je dodacia lehota víza na tretí pracovný deň (po 10:00 hod.) po dni podania žiadosti 
 6. Lehoty vybavovania klasických víz závisia od pracovného kalendára Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF, kedy treba brať do úvahy voľné dni a štátne sviatky Ruskej federácie. Všeobecne je lehota vybavenia víza 7-12 pracovných dní.
 7. Podľa zákona o pobyte cudzincov v Ruskej federácii je cudzinec povinný najneskôr do 7 dní zaregistrovať sa na miestnom oddelení polície. Zaregistrovať ho je povinná pozývajúca, resp. prijímajúca osoba, organizácia alebo ubytovacie zariadenie.
 8. Nevyžiadané nepoužité a nepoužiteľné podklady na vízum nevraciame.
!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

TRANZIT OBČANOV TRETÍCH KRAJÍN CEZ BIELORUSKO DO RUSKA A SPÄŤ JE ZAKÁZANÝ.

Legislatíva Ruskej federácie stanovuje, že štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátneho občianstva majú právo vstupovať na územie Ruskej federácie cez stanovené hraničné priechody na štátnej hranici po absolvovaní povinnej pohraničnej kontroly.

Pre medzinárodnú cestnú a železničnú dopravu na rusko-bieloruskom úseku štátnej hranice Ruskej federácie neexistujú kontrolné hraničné priechody a kontrola osôb a vozidiel sa nevykonáva.

Prekročenie rusko-bieloruskej štátnej hranice všetkými kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, bez ohľadu na to, či majú platné vízum alebo povolenie na trvalý či prechodný pobyt na území Ruska a Bieloruska, s využitím cestnej alebo železničnej dopravy bude porušením medzinárodnými normami stanoveného postupu prekročenia štátnej hranice Ruskej federácie.

Aktuálne

RUSKO – nové pravidlá cestovania do RF platné od 15.7.2022

Od 15.7.2022 Rusko zrušilo v...

Pravidlá návratu do SR – vyhláška ÚVZ SR č. 31/2022

Milí priatelia cestovatelia,

6.4.2022 vstúpila do platnos...

Cestovanie do Ruska v dobe „covidovej“

Aktualizácia 31.1.2022

...

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám

Newsletter

Buďte prvý, kto sa dozvie novinky.

Newsletter