Hlavná \ Víza Rusko

Vízum do Ruska pre občanov SR/EÚ

============================================================

!!!UPOZORNENIE!!!

Vážení priatelia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v RF si vás dovoľujeme informovať,

že až do odvolania nebudeme prijímať objednávky na vybavenie vstupných víz do Ruskej federácie,

nakoľko momentálne platí zákaz vstupu cudzincov na územie krajiny (okrem výnimiek)

a Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva RF v Bratislave vstupné víza nevystavuje.

 

Aj naďalej sme vám k dispozícii na tel. čísle 0904 512495,

alebo na mailových adresách office@ma3oska.sk a info@ma3oska.sk.

============================================================

INFORMÁCIA PRE VODIČOV MKD: Za účelom vybavenia vstupných víz do Ruska sa obráťte na združenie ČESMAD Slovakia.

 

ZMENA VO VYBAVOVANÍ VÍZ OD 1.1.2021:

OD 1.1.2021 RUSKÁ FEDERÁCIA ZAVÁDZA PRE OBČANOV 52 ŠTÁTOV SVETA (VRÁTANE SLOVENSKA A OSTATNÝCH KRAJÍN EÚ) JEDNOTNÉ ELEKTRONICKÉ VÍZUM. Toto vízum bude platné pre celé územie Ruska a bude sa vzťahovať na cesty, ktorých cieľom je turistika, návšteva, obchodná alebo humanitárna cesta. Dĺžka pobytu v Rusku pri tomto víze bude max. 16 dní zo 60 dní platnosti víza.

Pokiaľ máte pocit, že podanie žiadosti o elektronické vízum cez internet je nad vaše sily, radi vám s jeho vybavením pomôžeme.

=================================================================================================

 

Určite neuniklo vašej pozornosti, že krajiny EÚ majú s Ruskou federáciou vzájomnú vízovú povinnosť. Pri vybavovaní ruského víza narazíte na požiadavku predložiť voucher od ruského hotela (turistické vízum), alebo pozvanie od ruskej firmy (obchodné vízum). Tieto doklady nie je vždy jednoduché získať a podobne nie je vždy jednoduché správne sa zorientovať v požiadavkách konzulárneho úradu.

Tieto otázky však vôbec nemusíte riešiť, ak zveríte vybavovanie ruského víza do rúk našej spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti Visa Handling Services s.r.o. – Ruské vízové centrum pri Veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku.

banery-ma3oska-travel-viza-do-ruska-1200x628px_2019 VIZA2 (1)

Poznámka: Od 1.10.2019 sa zmenil systém vízovej povinnosti pre návštevu Petrohradu a Leningradskej oblasti. Naďalej je POTREBNÉ vízum, ale E-VÍZUM. Podobné e-vízum si občan EÚ môže od júna 2019 vybaviť aj do Kaliningradskej oblasti. POZOR - e-vízum sa týka len týchto miest.
Ak chcete okrem Petrohradu navštíviť aj Moskvu, musíte mať klasické ruské vízum nalepené v pase. Nemýľte sa. A hlavne, nie všetko, čo sa o vízach píše na rôznych blogoch, je pravda.
Na vybavenie e-víza potrebujete platný cestovný pas a foto v elektronickej podobe. Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na portáli Ministerstva zahraničných vecí RF. Následne Vám bude udelené e-vízum.  

 Zabezpečíme vám víza podľa Vašich požiadaviek.

Stačí nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 (0)2 2102 5778 alebo +421 904 512495

0000142990_qQyQ47XP0000142989_8eE3xHt9

 

Ako postupovať?

 • Vyberte si potrebný typ víza – viď nižšie.
 • Skontrolujte, či je váš cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po predpokladanom návrate z Ruska. Pas musí mať minimálne dve voľné stránky.
 • Urobte si fotografiu o veľkosti 3,5 x 4,5 cm.
 • Vyplňte nižšie uvedený objednávkový formulár a zaplaťte za vízum.
 • Vyplňte náš dotazník k vízam do Ruska, ktorý nájdete TU. Údaje z dotazníka budú použité ako podklad žiadosti o vízum.
 • Vyžiadajte si od vašej poisťovne potvrdenie o cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí) - pokiaľ ho nemáte, urobíme poistenie za Vás tak, aby zodpovedalo požiadavkám ruského vízového centra.
 • Doručte pas, fotografiu a potvrdenie o cestovnom poistení do našej kancelárie.

Vaše podklady nám môžete doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:

CK ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava, tel. kontakt  - 0904 512495

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že víza do Ruskej federácie obsahujú fotografie.

Znamená to, že konzulárne oddelenie dáva dôraz na kvalitu fotografií, ktoré musia byť v súlade s nasledovnými požiadavkami:

Farebná fotografia 3,5x4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez  pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase).

 

Objednávkový formulár na uhradenie víza 

 

Druhy víz do Ruska - informácia

Turistické vízum

Turistické vízum sa vydáva občanom SR na krátkodobý pobyt s turistickým zámerom. Vydáva sa jednovstupové a dvojvstupové turistické vízum. Maximálna dĺžka pobytu v RF na turistické vízum je 30 dní. Dvojvstupové turistické vízum sa vydáva len v prípade návštevy s Ruskom susediacich štátov (krajiny SNŠ, pobaltské štáty) alebo krajín, pri návšteve ktorých sa prechádza cez Rusko.

Ceny uvedené v tabuľke sú konečné a zahŕňajú: pozvanie (voucher), konzulárny poplatok, poplatok VHS – RVC, poplatok za službu, prípadne bežné poštovné.

Obchodné (biznis) vízum

Obchodné (biznis) vízum sa vydáva na pobyt v Ruskej federácii s cieľom obchodných rokovaní, konferencií, seminárov, stretnutí s obchodnými partnermi. Vydáva sa jednovstupové alebo dvojvstupové vízum s platnosťou do 90 dní alebo viacvstupové vízum na obdobie jedného roka. Pobyt na území Ruskej federácie na základe viacvstupového víza je obmedzený na 90 dní v priebehu 180 dní. Viacvstupové vízum udelí konzulát len osobe, ktorá predloží kópiu použitého ruského víza za uplynulý rok.

Ceny uvedené v tabuľke sú konečné a zahŕňajú: pozvanie, konzulárny poplatok, poplatok VHS – RVC, poplatok za službu, prípadne bežné poštovné.

 

Doklady potrebné pre vybavenie víza:

 • Turistické vízum – potvrdenie o prijatí turistu (voucher);
 • Obchodné vízum – písomné pozvanie prijímajúcej ruskej organizácie;
 1. cestovný pas s minimálne dvomi čistými stranami, platný minimálne 6 mesiacov po skončení platnosti víza;
 2. vyplnený a podpísaný vízový dotazník;
 3. aktuálna farebná fotografia 3,5x4,5cm na bielom pozadí;
 4. cestovné poistenie – v prípade jednovstupového a dvojvstupového víza musí byt poistenie platné počas celej doby platnosti turistického víza. V prípade mnohovstupového víza musí byt poistenie platné minimálne počas prvej cesty do Ruska. Pri cestách do európskej časti Ruska postačuje územná platnosť poistenia Európa, pri cestách do ázijskej časti krajiny musí byť v poistnej zmluve uvedená územná platnosť Rusko, prípadne celý svet. Minimálne plnenie z poistnej zmluvy – 30 000,00 EUR.

Doplňujúce informácie:

 1. Vstupné vízum vydáva výhradne Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie prostredníctvom servisnej organizácie Visa Handling Services s.r.o. – Ruské vízové centrum a jeho vydanie je spoplatnené konzulárnym poplatkom vo výške 35,00 EUR (v prípade zrýchleného vydania víza – 70,00 EUR) a servisným poplatkom VHS – RVC vo výške 25,00 EUR.
 2. CK ma3oska travel, s.r.o. zabezpečuje pre klientov administratívne práce a konzultácie spojené s podaním a vybavením žiadosti o vízum, prípadne ich zastupovanie na konzuláte. V cenách poskytovaných služieb sú zahrnuté konzulárne poplatky a servisné poplatky VHS – RVC.
 3. Rozhodovanie v konaní o udelení vstupného víza do Ruskej federácie je plne v kompetencii Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF. Falošné doklady a dotazníky s nepravdivými údajmi budú mať za následok odmietnutie žiadosti o udelenie víza do RF, resp. udelenie zákazu vstupu na územie Ruskej federácie. V prípade odmietnutia žiadosti konzulátom sa konzulárne a servisné poplatky nevracajú.
 4. Všetky doklady potrebné na podanie žiadosti o udelenie víza do Ruska je potrebné doručiť na adresu spoločnosti CK ma3oska travel, s.r.o. najneskôr jeden deň pred predpokladaným dňom podania žiadosti. Cestovný doklad si klient môze u nás prevziať osobne, alebo v zastúpení, alebo mu bude zaslaný poštou. V prípade zasielania dokladu kuriérom túto službu hradí klient.
 5. V prípade expres víza je dodacia lehota víza na tretí pracovný deň (po 13:00 hod.) po dni podania žiadosti na Ruské vízové centrum.
 6. Lehoty vybavovania víz závisia od pracovného kalendára Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF, kedy treba brať do úvahy voľné dni a štátne sviatky Ruskej federácie.
 7. Podľa zákona o pobyte cudzincov v Ruskej federácii je cudzinec povinný zaregistrovať sa vo Federálnej migračnej službe. Zaregistrovať ho je povinná pozývajúca, resp. prijímajúca osoba, organizácia alebo ubytovacie zariadenie.
 8. Nevyžiadané nepoužité a nepoužiteľné podklady na vízum nevraciame.
 9. Spoločnosť CK ma3oska travel, s.r.o. je zmluvným partnerom spoločnosti Visa Handling Services s.r.o. – Ruské vízové centrum.

 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

TRANZIT OBČANOV TRETÍCH KRAJÍN CEZ BIELORUSKO DO RUSKA A SPÄŤ JE ZAKÁZANÝ.

Legislatíva Ruskej federácie stanovuje, že štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátneho občianstva majú právo vstupovať na územie Ruskej federácie cez stanovené hraničné priechody na štátnej hranici po absolvovaní povinnej pohraničnej kontroly.

Pre medzinárodnú cestnú a železničnú dopravu na rusko-bieloruskom úseku štátnej hranice Ruskej federácie neexistujú kontrolné hraničné priechody a kontrola osôb a vozidiel sa nevykonáva.

Prekročenie rusko-bieloruskej štátnej hranice všetkými kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, bez ohľadu na to, či majú platné vízum alebo povolenie na trvalý či prechodný pobyt na území Ruska a Bieloruska, s využitím cestnej alebo železničnej dopravy bude porušením medzinárodnými normami stanoveného postupu prekročenia štátnej hranice Ruskej federácie.

Vaša ma3oska! 

logo_MA3OSKA R slogan DIALOK CK

Zaujímavosti
09 01 2021, 20:57

Milí priatelia, aj v roku 2021 pokračujeme v cykle „S ma3oskou na cestách“ 

Naša prvá téma bude zaujímavá a inšpirovali ste nás práve vy, naši cestovatelia, poslucháči a čitatelia.

Téma: "MÝTY v ruskej histórii - obdobie vládnutia rodu Romanovovcov - do roku 1917".

 

05 01 2021, 22:15

Vianoce u pravoslávnych (nielen) v Rusku podľa juliánskeho kalendára.

Kým u nás na Slovensku sa 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov, u pravoslávnych veriacich sú práve teraz začínajú PRAVOSLÁVNE VIANOCE.

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-ruske-vianoce-1

05 01 2021, 19:24

TOP zaujímavosti z Ruska. 

Pri príprave poznávacích zájazdov po Rusku, človek natrafí na rôzne zaujímavosti, prečítajte si o niektorých spolu s nami. 

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-kamcatka-2

01 12 2020, 01:13

Zľavy vo vydavateľstve LINGEA vo výške 20% na celý sortiment vydavateľstva, ktorý nájdete na stránkach 

www.lingea.sk a slovniky.lingea.sk 

Stačí ak uvediete kupón na zľavu: ma3oska 

30 11 2020, 21:18

ADVENT s ma3oskou

PROGRAM vysielania naživo každú stredu o 20:00 hodine na facebookovej stránke 

TU je pripojenie: https://www.facebook.com/ma3oskatravel/

 

 

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2021
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK