Hlavná \ Víza Rusko

Víza Rusko

Vízum do Ruska pre občanov SR/EÚ

Určite neuniklo vašej pozornosti, že krajiny EÚ majú s Ruskou federáciou vzájomnú vízovú povinnosť. Ak si s vybavením vstupného víza do Ruska neviete rady, my vám pomôžeme.

Informácie o podmienkach vstupu do Ruska nájdete TU

 

banery-ma3oska-travel-viza-do-ruska-1200x628px_2019 VIZA2 (1)

 

 Zabezpečíme vám víza podľa vašich požiadaviek.

Druhy víz do Ruska a informácie o dokladoch potrebných na ich vybavenie

Turistické vízum

Turistické vízum sa vydáva občanom SR na krátkodobý pobyt s turistickým zámerom. Vydáva sa jednovstupové a dvojvstupové turistické vízum. Maximálna dĺžka pobytu v RF na turistické vízum je 30 dní. Dvojvstupové turistické vízum sa vydáva len v prípade návštevy s Ruskom susediacich štátov (krajiny SNŠ, pobaltské štáty) alebo krajín, pri návšteve ktorých sa prechádza cez Rusko.

Ceny uvedené v tabuľke sú konečné a zahŕňajú: pozvanie (voucher), konzulárny poplatok, poplatok za službu, prípadne bežné poštovné.

Obchodné (biznis) vízum

Obchodné (biznis) vízum sa vydáva na pobyt v Ruskej federácii s cieľom obchodných rokovaní, konferencií, seminárov, stretnutí s obchodnými partnermi. Vydáva sa jednovstupové alebo dvojvstupové vízum s platnosťou do 90 dní alebo viacvstupové vízum na obdobie jedného roka. Pobyt na území Ruskej federácie na základe viacvstupového víza je obmedzený na 90 dní v priebehu 180 dní. Viacvstupové vízum udelí konzulát len osobe, ktorá predloží kópiu použitého ruského víza za uplynulý rok.

Ceny uvedené v tabuľke sú konečné a zahŕňajú: pozvanie (okrem mnohovstupového víza), konzulárny poplatok, poplatok za službu, prípadne bežné poštovné.

Doklady potrebné pre vybavenie víza (vízovej nálepky):

 • Turistické vízum – potvrdenie o prijatí turistu (voucher);
 • Obchodné vízum – písomné pozvanie prijímajúcej ruskej organizácie;
 1. cestovný pas s minimálne dvomi čistými stranami, platný minimálne 6 mesiacov po skončení platnosti víza;
 2. vyplnený a podpísaný vízový dotazník;
 3. aktuálna farebná fotografia 3,5x4,5cm na bielom pozadí;
 4. cestovné poistenie – v prípade jednovstupového a dvojvstupového víza musí byt poistenie platné počas celej doby platnosti víza. V prípade mnohovstupového víza musí byt poistenie platné minimálne počas prvej cesty do Ruska. Pri cestách do európskej časti Ruska postačuje územná platnosť poistenia Európa, pri cestách do ázijskej časti krajiny musí byť v poistnej zmluve uvedená územná platnosť Rusko, prípadne celý svet. Minimálne plnenie z poistnej zmluvy – 30 000,00 EUR.

Ako postupovať pri vybavovaní víza (vízovej nálepky)?

 • Vyberte si potrebný druh víza.
 • Skontrolujte, či je váš cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po predpokladanom návrate z Ruska. Pas musí mať minimálne dve voľné stránky.
 • Urobte si fotografiu o veľkosti 3,5 x 4,5 cm.
 • Vyplňte nižšie uvedený objednávkový formulár a zaplaťte za vízum.
 • Vyplňte náš dotazník k vízam do Ruska, údaje z ktorého budú použité ako podklad žiadosti. Nájdete ho .
 • Vyžiadajte si od vašej poisťovne potvrdenie o cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí) - pokiaľ ho nemáte, urobíme poistenie za Vás tak, aby zodpovedalo požiadavkám.
 • Doručte pas, fotografiu a potvrdenie o cestovnom poistení do našej kancelárie.

Vaše podklady nám môžete doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:

CK ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, tel. kontakt: 0904 512495

 

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že vízová nálepka obsahuje fotografiu.

Znamená to, že konzulárne oddelenie dáva dôraz na kvalitu fotografií, ktoré musia byť v súlade s nasledovnými požiadavkami:

Farebná fotografia 3,5x4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez  pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase).

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA - elektronické víza sa zatiaľ nevydávajú. Ich vydávanie sa začne pravdepodobne až po odznení pandémie koronavírusu Covid-19.

 

 

 

 

Doplňujúce informácie:

 1. Vstupné vízum vydáva výhradne konzulát Veľvyslanectva Ruskej federácie a jeho vydanie je spoplatnené konzulárnym poplatkom.
 2. CK ma3oska travel, s.r.o. zabezpečuje pre klientov administratívne práce a konzultácie spojené s podaním a vybavením žiadosti o vízum, prípadne ich zastupovanie na konzuláte. V cenách poskytovaných služieb sú zahrnuté konzulárne poplatky.
 3. Rozhodovanie v konaní o udelení vstupného víza do Ruskej federácie je plne v kompetencii konzulátu Veľvyslanectva RF (vízová nálepka). Falošné doklady a dotazníky s nepravdivými údajmi budú mať za následok odmietnutie žiadosti o udelenie víza do RF, resp. udelenie zákazu vstupu na územie Ruskej federácie. V prípade odmietnutia žiadosti sa konzulárne a servisné poplatky nevracajú.
 4. Všetky doklady potrebné na podanie žiadosti o udelenie víza do Ruska je potrebné doručiť na adresu spoločnosti CK ma3oska travel, s.r.o. najneskôr jeden deň pred predpokladaným dňom podania žiadosti. Cestovný doklad si klient môže u nás prevziať osobne, alebo v zastúpení, alebo mu bude zaslaný poštou. V prípade zasielania dokladu kuriérom túto službu hradí klient.
 5. V prípade expres víza je dodacia lehota víza na tretí pracovný deň (po 13:00 hod.) po dni podania žiadosti na konzuláte.
 6. Lehoty vybavovania klasických víz závisia od pracovného kalendára konzulátu Veľvyslanectva RF, kedy treba brať do úvahy voľné dni a štátne sviatky Ruskej federácie. Všeobecne je lehota vybavenia víza 5-8 pracovných dní.
 7. Podľa zákona o pobyte cudzincov v Ruskej federácii je cudzinec povinný zaregistrovať sa vo Federálnej migračnej službe. Zaregistrovať ho je povinná pozývajúca, resp. prijímajúca osoba, organizácia alebo ubytovacie zariadenie.
 8. Nevyžiadané nepoužité a nepoužiteľné podklady na vízum nevraciame.

 

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

TRANZIT OBČANOV TRETÍCH KRAJÍN CEZ BIELORUSKO DO RUSKA A SPÄŤ JE ZAKÁZANÝ.

Legislatíva Ruskej federácie stanovuje, že štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátneho občianstva majú právo vstupovať na územie Ruskej federácie cez stanovené hraničné priechody na štátnej hranici po absolvovaní povinnej pohraničnej kontroly.

Pre medzinárodnú cestnú a železničnú dopravu na rusko-bieloruskom úseku štátnej hranice Ruskej federácie neexistujú kontrolné hraničné priechody a kontrola osôb a vozidiel sa nevykonáva.

Prekročenie rusko-bieloruskej štátnej hranice všetkými kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, bez ohľadu na to, či majú platné vízum alebo povolenie na trvalý či prechodný pobyt na území Ruska a Bieloruska, s využitím cestnej alebo železničnej dopravy bude porušením medzinárodnými normami stanoveného postupu prekročenia štátnej hranice Ruskej federácie.

Vaša ma3oska

logo_MA3OSKA R slogan DIALOK CK

Zaujímavosti
31 03 2021, 12:55

Plán vysielaní na mesiac apríl 2021 

 

09 02 2021, 15:23

Cestovné poistenie od UNIQA poisťovne, a.s., kryje už aj poistné udalosti spojené s COVID-19!

 

20210209_115111 vyrez

09 01 2021, 20:57

Milí priatelia, aj v roku 2021 pokračujeme v cykle „S ma3oskou na cestách“ 

Naša prvá téma bude zaujímavá a inšpirovali ste nás práve vy, naši cestovatelia, poslucháči a čitatelia.

Téma: "MÝTY v ruskej histórii - obdobie vládnutia rodu Romanovovcov - do roku 1917".

 

05 01 2021, 22:15

Vianoce u pravoslávnych (nielen) v Rusku podľa juliánskeho kalendára.

Kým u nás na Slovensku sa 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov, u pravoslávnych veriacich sú práve teraz začínajú PRAVOSLÁVNE VIANOCE.

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-ruske-vianoce-1

05 01 2021, 19:24

TOP zaujímavosti z Ruska. 

Pri príprave poznávacích zájazdov po Rusku, človek natrafí na rôzne zaujímavosti, prečítajte si o niektorých spolu s nami. 

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-kamcatka-2

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2021
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK